ភ្នំពេញ​៖​ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីឧបត្ថម្ភ សាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរអនុវត្តកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មកដល់បច្ចុប្បន្នបានចំនួន ១១ជុំ មាន ២៩លើក រួចមកហើយ ។

តាមរយៈ​ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានឱ្យដឹងថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ការបើកផ្ដល់ជុំទី១១ លើកទី១ ត្រូវបាន បញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។

សូមបញ្ជាក់ថា​ សរុបការចំណាយលើការអនុវត្តកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ (២៩លើក) អស់ថវិការដ្ឋចំនួន៣,៤៧៣,៦៧៣,៤៤៣,០០០ (បីពាន់បួនរយចិតសិបប៊ី ប៊ីលាន ប្រាំមួយរយចិតសិបប៊ីលាន បួនរយសែសិបបីពាន់រៀលគត់) ស្មើនឹង ៨៦៨.៤២លានដុល្លារអាមេរិក។ ព្រមជាមួយគ្នានេះផងដែរ សម្រាប់ការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជុំទី១១ លើកទី២ នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ មានរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ តាមរយៈធនាគារវីង​ និងបញ្ជរវីងទូទាំងប្រទេស៕

By pcs

Leave a Reply

Your email address will not be published.