លោកឧម្តមសេនី ជឹមប៊ុនអាន បានរៀបចំកងកម្លាំងមន្រ្តីក្រោមឪវាទក្នុង
ស្រុកថ្មរពូកឲ្យរៀបចំប៉ុស្តិ៍ស្តចំណុចស្តកស្តោក្នុងភូមិសាមគ្គីឃុំគោករមៀតស្រុកថ្មពួកដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនិងរក្សាសន្តិសុខជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ។
ជាក់ស្តែងនៅថ្ងែទី១០ខែតុលាឆ្នាំ២០២១ នៅប៉ុស្តិ៍ស្តុកស្តោ បានរៀបចំកងកំលាំងឈរជើងតាមគោលដៅដើម្បីរក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីភូមិឃុំសុវត្តភាព៕
ដោយលោកជឹងគា

By pcs

Leave a Reply

Your email address will not be published.